Codi Obert

QUE DIU LA WIKIPEDIA

Sobre el codi obert diu que “es el terme amb el que es coneix al software distribuït i desenvolupat lliurament. El codi obert té un punt de vista més orientat als beneficis pràctics de compartir el codi que a les qüestions morals i/o filosòfiques les quals destaquen en el anomenat FREE SOFTWARE”.

En quan als beneficis pràctics esmentats exposa que “la idea sota el concepte de codi obert es senzilla: quan els programadors (a Internet) poden llegir, modificar i redistribuir el codi font d’un programa, aquest evoluciona, es desenvolupa i millora a una velocitat impressionant, més gran que la aplicada en el desenvolupament de software tancat, donant como resultat la producció de un software millor”.

Sobre el software lliure diu que “es la denominació del software que respecta la llibertat dels usuaris sobre el producte adquirit i, per tant, una vegada obtingut pot ser usat, copiat, estudiat, canviat i redistribuït lliurament”.

Mes informació a www.codiobert.org

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *