Consultoria

Sóc la cocreadora de la Consultoria Obliqües, juntament amb la Júlia Granell i Barberà.  Des d’Obliqües acompanyem organitzacions i defensores de drets humans en la millora de les seves campanyes, projectes i organització interna des d’una òptica feminista i de respecte als drets humans.

Anteriorment he acompanyat pel meu compte a associacions, empreses, partits polítics, administracions públiques, universitats i organitzacions no governamentals en la incorporació de la perspectiva de gènere en els seus projectes i activitats i en la seva estructura interna.

També he desenvolupat estudis, materials de sensibilització i plans formatius a demanda.

Recull de consultories realitzades:

  • Mai’19-Jun’19 Escoltes Catalans. Incorporació de l’Enfocament de Gènere i Basat en Drets Humans en projectes educatius
  • Jun’18 Consell Nacional de la Joventut de Catalunya. Incorporació de l’Enfocament de Gènere i Basat en Drets Humans en el disseny de projectes juvenils
  • Abr’18-jun’18 Universitat Oberta de Catalunya. Disseny d’indicadors per a l’actualització de la Diagnosi de 2013
  • Mai’17, ’18, ’19 Universitat Pompeu Fabra. Formació sobre Voluntariat amb Perspectiva de Gènere
  • Nov’16-mar’18 Candidatura d’Unitat Popular. Diagnosi d’Igualtat 2017 i Pla d’Igualtat 2018-2022
  • Mai’16-set’16 Universitat de Barcelona. Elaboro «Informe sobre la igualtat de gènere a la Universitat de Barcelona»
  • Gen’16-jun’16 Ajuntament de Cardedeu. Dissenyo i dinamitzo 11 tallers sobre igualtat de gènere a 350 adolescents d’entre 12-15 anys
  • Gen’14-gen’15 Universitat Oberta de Catalunya. Co-actualitzo Diagnosi d’Igualtat de 2010
  • Set’13–set’14 Dones LID. Elaboro juntament amb l’Observatori IQ “Informe de l’enquesta de Dones LID a les Associacions de Catalunya sobre els Objectius del Mil·lenni amb perspectiva de gènere”
  • Jul’13–jun’14 Universitat Pompeu Fabra. Analitzo la incorporació de continguts de gènere en el Grau en Ciències Polítiques i de l’Administració